Samtaleforløb

På denne side kan du læse om vores samtaleforløb bestående af individuel coaching og terapi eller forløb for par. 

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere om vores samtaleforløb, er du velkommen til at kontakte os.

Individuel coaching

Har du brug for sparring med en udenforstående, som kan hjælpe dig til at finde dine egne veje, overvejelser, nuanceringer og svar, så er coaching måske det rigtige for dig.

Uanset hvilken position, vi har i vores virke, havner vi i blandt situationer, som kan føles fastlåste, besværlige eller tilbagevendende på en måde, der gør, at vi behøver hjælp udefra til at opdage, hvad vi kan gøre anderledes. Ofte lykkes vi i at få den hjælp af familie, venner og kolleger, så vi kan komme videre – men ind imellem rækker kvaliteten i din hjælp ikke.

I de tilfælde kan det gøre stor nytte af sparring med en udenforstående. En dygtig facilitator, som ikke tager stilling på dine/jeres vegne, men som hjælper til klarere standpunkter, mere energi, større handlekraft, bedre selvindsigt, dybere selvværd og mere tilfredshed med sig selv og med alle aspekter af livet.

Individuel terapi

Den eneste forudsætning er viljen til at tage fat på din egen udviklingsproces. Samtalerne tager afsæt i dine ønsker/behov og bliver en berigende opdagelsesrejse i sammenhænge og mønstre, der på godt og ondt indvirker i dit liv. Denne type samtaler giver energi, passion og vovemod til endnu mere liv i livet præcis på de måder, du har behov for!

Opnå tilfredshed og dine mål, hvad enten du:

  • ​befinder dig i krise
  • har en depression
  • er stressramt
  • har problemer, du vil løse
  • er nysgerrig på mere intens livskvalitet

Et personligt samtaleforløb bliver dit fristed for berigende opdagelse om dig selv, der afdækker ressourcer og nuancer, du end ikke vidste fandtes i dig. Det at afdække de områder i livet, der er triste, nøjsomme, ensomme og afhængige, er samtidig vejen til større glæde i livet og til en styrke i at stå på egne ben og kunne have berigende samvær.

Et personligt terapiforløb kan give præcis den hjælp til selvhjælp og selvforståelse, du behøver. For hver samtale vil du opleve nye indsigter og mærke fremgang i din egen udvikling.

Samtaleforløb for par

Bliv bedre til at være jer selv sammen – og dermed til at leve godt med hinanden!

Samlivet kan være så berigende og kærligt, når vi har fat i den positive spiral. Det er vigtigt at holde sig for øje, når parforholdet enten er kørt fast eller er havnet i en mere negativ spiral.​

I et samtaleforløb får I både hjælp til udtrykke jer, så I bliver hørt og forstået i dybden af den anden og i dybden hører, hvad den anden har på hjerte. I en par-relation er der altid et gensidigt ansvar i ikke at nå hinanden, og det kan føles umuligt at få fælles syn på og dermed fælles forståelse for, hvad der sker. Det får I hjælp til – og dermed til at opdage, hvordan I kan lykkes med hinanden!

Med den hjælp til selvhjælp kan I genskabe den positive spiral og (gen)udvikle større dybde og glød i forholdet.

Disse samtaler ændrer hverken den enes eller den andens personlighed. Snarere vil samtalerne hjælpe begge til bedre at kunne være ‘på hjemmebane’ i forholdet og til dermed at få succes med at finde glød og glæde i at ære sammen – og det vil gøre det muligt at genskabe den positive spiral og forstærke den gensidig forståelse, respekt og kærlighed.

Selv, hvor kærligheden er tabt og skilsmissen er uundgåelig, kan samtaler hjælpe til at genfinde respekten for hinanden i de nye roller.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Lead 2 Succeed, hvis du har spørgsmål, ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at booke en plads på et af vores forløb.

Vi hjælper jer med at opnå jeres mål, resultater og succes gennem øget autentisk, emotionel og social kompetence!