Forretningsbetingelser

Hos Lead 2 Succeed er en aftale en aftale…

Hvis du er forhindret i at overholde vores aftale, gælder følgende:

  • Aflysning af personlige coaching- eller terapiaftaler: Senest 2 dage inden aftaletidspunkt – ingen betaling. Ved senere aflysning faktureres for 1 time.
  • Aflysning af konsulentbistand og specifikt designede opgaver:
    Ved aflysning 7 – 14 dage før afholdelse faktureres 50 % af det aftalte beløb. Ved aflysning mindre end 7 dage før afholdelse faktureres det fulde beløb.
  • Tilmeldinger til åbne kurser er som udgangspunkt økonomisk bindende.
    Vi kan dog acceptere erstatningsdeltagere efter gensidig screening-samtale.